Blog Image

Alskog Garda Fiber

Om webbplatsen

Här sprider vi information om Algar Fiber.

Stämma 21 april 2023

Stämmor Posted on 2023-02-06 10:40:55

Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 21 april kl 19.00 i Alskog skola. Vi bjuder på fika, så du behöver anmäla dig till algarfiber (snabel-a) gmail.com.

Handlingarna listas här nedan.

Om du vill delta digitalt så skicka ett mail till föreningen senast den 12 april. Då får du en länk. Dessutom blir du vid behov inbjuden till ett testmöte för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support.

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Förslag till nya stadgar

Förslag till nya stadgar med ändringsmarkeringar

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive kortfattad resultat- och balansräkning)

Budget för 2023

Revisionsberättelse för 2023 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2022 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2022Ägarbyte

Gruppavtal ComHem Posted on 2021-08-02 11:29:52

Om ni i samband med ägarbyte vill avsluta gruppavtalet, så måste ni kontakta föreningen först. Att kontakta Tele2 först innebär bara extra strul för alla parter.
—–
Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med kollektivt gruppavtal:

  1. Se till att ni har betalat fram till överlåtelsedatumet. Kolla med Algar fiber att ni inte har någon skuld.
  2. Lämna över senaste fakturan till de nya ägarna så att de kan fortsätta betala på den.
  3. Algar fiber behöver namn, mobilnummer och epostadress till den nyinflyttade.
  4. Lämna kvar all utrustning, dvs router och TV-boxar, så att allt fungerar som vanligt.
  5. Se till att avsluta eventuella extratjänster direkt hos Tele2 (t ex extra kanaler eller ökad hastighet).
  6. Ring Tele2 på nummer 0775-17 17 20 och meddela ägarbytet.

Klart!