Blog Image

Alskog Garda Fiber

Om webbplatsen

Här sprider vi information om Algar Fiber.

Stämma 21 april 2022

Stämmor Posted on 2022-03-21 12:37:41

Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 21 april kl 19.00 i Alskog bygdegård. Vi bjuder på smörgåstårta, så du behöver anmäla dig till algarfiber (snabel-a) gmail.com.

Handlingarna listas här nedan.

Om du istället vill delta digitalt och inte har använt Zoom tidigare så skicka snarast ett mail till algarfiber@gmail.com.  Då blir du inbjuden till ett testmöte för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support.

Länk till stämman (fungerar inte förrän strax före mötet):
https://us02web.zoom.us/j/86200102116

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive kortfattad resultat- och balansräkning)

Budget för 2022

Revisionsberättelse för 2021 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2021 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2021Ägarbyte

Gruppavtal ComHem Posted on 2021-08-02 11:29:52

Om ni i samband med ägarbyte vill avsluta gruppavtalet, så måste ni kontakta föreningen först. Att kontakta Tele2 först innebär bara extra strul för alla parter.
—–
Ägarbyte för er som har och vill fortsätta med kollektivt gruppavtal:

  1. Se till att ni har betalat fram till överlåtelsedatumet. Kolla med Algar fiber att ni inte har någon skuld.
  2. Lämna över senaste fakturan till de nya ägarna så att de kan fortsätta betala på den.
  3. Algar fiber behöver namn, mobilnummer och epostadress till den nyinflyttade.
  4. Lämna kvar all utrustning, dvs router och TV-boxar, så att allt fungerar som vanligt.
  5. Se till att avsluta eventuella extratjänster direkt hos Tele2 (t ex extra kanaler eller ökad hastighet).
  6. Ring Tele2 på nummer 0775-17 17 20 och meddela ägarbytet.

Klart!Stämma 15 april 2021

Stämmor Posted on 2021-03-07 15:29:59

Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 15 april kl 19.00. Handlingarna listas här nedan.

OBS! PGA RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER KOMMER STÄMMAN ATT GENOMFÖRAS DIGITALT.  MED WEBBSÄNDNING OCH DELTAGANDE VIA INTERNET.

Om du vill delta digitalt och inte har använt Zoom tidigare så skicka snarast ett mail till algarfiber@gmail.com.  Då blir du inbjuden till ett testmöte den 8 april kl 19.00 för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support men du kommer att kunna ringa oss (Börje: 073-69 699 20) om du har frågor eller synpunkter till stämman och videospåret inte funkar för dig.

Länk till stämman (fungerar inte förrän strax före mötet):
https://us02web.zoom.us/j/84368362564

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2021

Revisionsberättelse för 2020 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2020 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2020Stämma 2 maj 2020

Stämmor Posted on 2020-03-04 13:29:51

Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 2 maj 2020 kl 16.00. Handlingarna listas här nedan.

OBS! PGA RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER KOMMER STÄMMAN ATT GENOMFÖRAS DIGITALT.  MED WEBBSÄNDNING OCH DELTAGANDE VIA INTERNET.

Om du vill delta digitalt (eller åtminstone funderar på det) så skicka snarast ett mail till algarfiber@gmail.com.  Då blir du inbjuden till ett testmöte den 8 april kl 19.00 för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support men du kommer att kunna ringa oss (Börje: 073-69 699 20) om du har frågor eller synpunkter till stämman och videospåret inte funkar för dig. Hängslen och livrem så att stämman säkert blir genomförd!

Länk till stämman:
https://us02web.zoom.us/j/458209272

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2020

Revisionsberättelse för 2019 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2019 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2019