Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 21 april kl 19.00 i Alskog skola. Vi bjuder på fika, så du behöver anmäla dig till algarfiber (snabel-a) gmail.com.

Handlingarna listas här nedan.

Om du vill delta digitalt så skicka ett mail till föreningen senast den 12 april. Då får du en länk. Dessutom blir du vid behov inbjuden till ett testmöte för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support.

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Förslag till nya stadgar

Förslag till nya stadgar med ändringsmarkeringar

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive kortfattad resultat- och balansräkning)

Budget för 2023

Revisionsberättelse för 2023 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2022 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2022