Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 19 april kl 19.00 i Alskog skola. Vi bjuder på fika, så du får gärna anmäla dig till algarfiber (snabel-a) gmail.com.

Handlingarna listas här nedan.

OBS! Ni som har den gamla, svarta Tivo-boxen för TV kommer att få den utbytt! Ni måste göra ett val mellan två möjligheter.

Algar fiber är inte inblandade, behöver ni hjälp så ring Tele2 på 0775-171720

Läs mer här:

https://t4.service.tele2.se/r/?id=h2c6b9ae,2e1b2be,74b4

 

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive kortfattad resultat- och balansräkning)

Budget för 2024

Revisionsberättelse

Här ser du stämmoprotokollet för 2023 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2023