Hej,

Välkomna till Algar Fibers nya webbplats. Här kommer vi att sprida information om föreningen och om arbetet med att ge medlemmarna tillgång till ComHems gruppavtal.

Kontakta gärna föreningen på e-postadressen nedan. Föreningens administratör har huvudansvaret för att medlemmarna får information och svar på sina frågor.

Kontakt

Styrelsen
Jörgen Olsson, ordförande, 070-852 99 66
Bengt Andersson, sekreterare
Margareta Bandelin, kassör
Gunilla Lexell
Tord Lingvall

Administratör och extern firmatecknare
Börje Shameti Lewin