Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 21 april kl 19.00 i Alskog bygdegård. Vi bjuder på smörgåstårta, så du behöver anmäla dig till algarfiber (snabel-a) gmail.com.

Handlingarna listas här nedan.

Om du istället vill delta digitalt och inte har använt Zoom tidigare så skicka snarast ett mail till algarfiber@gmail.com.  Då blir du inbjuden till ett testmöte för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support.

Länk till stämman (fungerar inte förrän strax före mötet):
https://us02web.zoom.us/j/86200102116

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive kortfattad resultat- och balansräkning)

Budget för 2022

Revisionsberättelse för 2021 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2021 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2021