Välkommen till föreningsstämma med Alskog-Garda Fiber ekonomisk förening den 15 april kl 19.00. Handlingarna listas här nedan.

OBS! PGA RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER KOMMER STÄMMAN ATT GENOMFÖRAS DIGITALT.  MED WEBBSÄNDNING OCH DELTAGANDE VIA INTERNET.

Om du vill delta digitalt och inte har använt Zoom tidigare så skicka snarast ett mail till algarfiber@gmail.com.  Då blir du inbjuden till ett testmöte den 8 april kl 19.00 för att se till att tekniken fungerar. Vid själva stämman kommer vi inte att kunna hjälpa till med support men du kommer att kunna ringa oss (Börje: 073-69 699 20) om du har frågor eller synpunkter till stämman och videospåret inte funkar för dig.

Länk till stämman (fungerar inte förrän strax före mötet):
https://us02web.zoom.us/j/84368362564

Kallelse

Dagordning

Resultaträkning

Balansräkning

Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
(inklusive resultat- och balansräkning)

Budget för 2021

Revisionsberättelse för 2020 kommer före eller på stämman

Här ser du stämmoprotokollet för 2020 års föreningsstämma, med de beslut och personval som gjordes då:

Protokoll från årsstämman 2020